Browsing Category

Học Tập

ETS Toeic 1200 Practice LC test 1

Description: Bộ sách ETS Toeic Test 1200 được xuất bản vào năm 2014. Đây là cuốn sách được ủy quyền bởi ETS là tổ chức ra đề thi Toeic nên giọng đọc và ... Nguồn: https://sevichpro.com/ Xem thêm: https://sevichpro.com/hoc-tap/ Hướng dẫn…

Giải đề thi thử TOEIC ngày 15 05 2016

Link download Part 5 Part 6: http://toeic.leap.edu.vn/wp-content/uploads/2016/05/p56.docx - Chi tiết về video trong bài viết: - Trong khu vực: - Website LEAP: ... Nguồn: https://sevichpro.com/ Xem thêm: https://sevichpro.com/hoc-tap/…